zpět úvodní stránka

 

 

 

 

Zaměstnanci praxe

 

 

 

  ostatní zaměstnanci praxe

… odborní konzultanti praxe

MVDr. Marek DOLANSKÝ, majitel praxe                                                                                                                

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: P1010043 

Absolvent Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Člen Komory veterinárních lékařů ČR

Osvědčení SVS ČR o získání atestace I. Stupně

Osvědčení SVS ČR o získání atestace II. Stupně

Zaměření:  chirurgie, ortopedie, stomatologie

Praxi absolvoval u ozbrojených složek rezortu MO ČR (Ústřední vojenský veterinární ústav Hlučín, Veterinární základna Grabštejn).  V roce 2005 - 2006 zabezpečoval ošetřování služebních psů AČR nasazených v zahraniční misi KFOR v rámci operace JOINT ENTERPRISE jednotek KFOR v Kosovu.  

 

Odborné zkušenosti a praxe, získané odborné certifikáty

Obecné vzdělání

Osvědčení o získání atestace I. Stupně (2002, Brno)

Osvědčení o získání atestace II. Stupně (2014, Brno)

Osvědčení o dosažení jazykové úrovně / Jazyk anglický - norma STANAG – I. Stupeň (2003, Hradec Králové)

Osvědčení o dosažení jazykové úrovně / Jazyk anglický - norma STANAG – II. Stupeň (2009, Olomouc)

Ortopedie, neurochirurgie

Ortopedická onemocnění hrudní končetiny (2016, Brno)

Porézní TTA (2015, Nesuchyně)

II. mezinárodní neurochirurgický kongres / Onemocnění krční páteře a jejich chirurgická léčba (2004, Brno)

I. Mezinárodní ortopedický kongres / Nové techniky stabilizace kolenního kloubu s rupturou LCC  (2004, Brno)

Seminář Praktický přístup k ortopedickému pacientovi (2006, Hnanice u Znojma)

Chirurgie, anesteziologie

Gastroenterologie a chirurgie abdomenu (2016, Hradec Králové)

II. mezinárodní chirurgický kongres (2005, Brno)

Seminář z pokročilé chirurgie (2006, Brno)

Seminář Traumatologie břicha a akutní příhody břišní (2004,  Brno)

Seminář Anestezie v klinické praxi (2004, Brno)

Seminář Anestezie pacientů s orgánovým deficitem (2005, Brno)

Seminář Anesteziologie očima praktického lékaře (2004, Hradec Králové)

Oprávnění o zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany (2008, Ostrava)

Zobrazovací metody – RTG, USG

Kurz Ultrasonografie malých zvířat (2003, Milovy - Sněžné)

Seminář Rentgenologie končetin malých zvířat (2003, Hradec Králové)

Interna, dermatologie

Odborná konference VETFAIR – kardiologie (duben 2016, Hradec Králové)

Dermatologický seminář (2006, Brno)

Dermatologický seminář (2009, Brno)

Seminář Nemoci ledvin a močovodů, akutní stavy v urologii (2003, Brno)

XI. Výroční konference ČAVLMZ / seminář Gynekologie a porodnictví (2003, Hradec Králové)

Seminář Klinická patologie psa a kočky (2004, Hradec Králové)

Ostatní

Zkouška k ochraně zvířat proti týrání / Osvědčení o způsobilosti podle par. 26 zák. č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (2006, Brno)

Zdokonalovací kurz Epidemiologie antropozoonóz (2004, Hradec Králové)

Seminář Prevence a ochrana zdraví před zoonózami jako nebezpečnými biologickými prostředky  (2002, Brno)

 

 

                                                                                                                                                                                  zpět úvodní stránka

 

Ostatní zaměstnanci praxe:

 

MVDr. Magdaléna HOŠKOVÁ - veterinární lékař

zaměření: interní medicína

MVDr. Daniela KARČMÁŘOVÁ - veterinární lékař

zaměření: interní medicína

MVDr. Hana SOUČKOVÁ - veterinární lékař

zaměření: odborná stáž

mentoring: MVDr. Marek Dolanský, MVDr. Daniela Karčmářová

 

 

 

 

 

 

 
 


                                                                                                                                                                             zpět nahoru

 

zpět úvodní stránka